Skip survey header

Demo KliniekenMonitor

Voorbeeld vragenlijst
Voor elke kliniek wordt een eigen website samengesteld waar de op maat gemaakte vragenlijst van de KliniekenMonitor is te vinden. Het logo van de kliniek wordt bovenaan de vragenlijst geplaatst (hier staat nu het logo van Bosgra Onderzoek) en ook alle inleidende en afsluitende teksten worden aangepast aan de wensen van de kliniek. De kleurstelling en vormgeving kunnen ook aan uw huisstijl worden aangepast.

De website met de vragenlijst is alleen toegankelijk voor patiënten die een uitnodiging hebben ontvangen. Dit garandeert een bruikbaar en verantwoord resultaat. De websites van de enquêtes zijn nu ook uitstekend toegankelijk via iPad en smartphone, de vragenlijst past zich automatisch aan de grootte van het scherm aan.
Deze voorbeeld vragenlijst bevat slechts een beperkt aantal vragen van de KliniekenMonitor. Hieronder de inleiding zoals die er normaal ook staat.


Geachte heer/mevrouw,

Door het invullen van deze vragenlijst kunnen wij de kwaliteit en veiligheid van zorg nog verder verbeteren. Het invullen van het patiëntervaringsonderzoek van Kliniek XYZ kost niet meer dan 10 minuten.

Alvast bedankt voor het invullen van de vragenlijst. Heeft u vragen of problemen bij het invullen van deze vragenlijst, dan kunt u contact opnemen met klantenservice@bosgraonderzoek.nl.

Hieronder treft u een aantal vragen aan. Wilt u zo vriendelijk zijn om bij elke vraag met een schaal van 1 tot en met 10 uw tevredenheid te vermelden? Een ‘1’ staat voor zeer ontevreden en een ’10’ voor zeer tevreden.

Als de vraag niet van toepassing op u is, mag u de vraag open laten of n.v.t. invullen.
Algemeen
1. Door welke arts bent u behandeld?
Voorafgaand aan de behandeling
2. Op welke termijn kon u een afspraak krijgen?
3. Was dit een acceptabele termijn voor u?
4. Hoe werd u bij binnenkomst van de kliniek ontvangen (gastvrij, vriendelijk, etc.)?
12345678910N.v.t.
5. Wat vindt u van de kwaliteit van het vooronderzoek?
12345678910N.v.t.
6. Wat vindt u van de deskundigheid van de assistent?
12345678910N.v.t.
7. Werd u gedurende het hele traject door dezelfde arts behandeld?
8. Hoe vaak werd u binnen 15 minuten ná de afgesproken tijd door de arts geholpen?